Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2016

KIỀU KHÓC TỪ HẢIKIỀU KHÓC TỪ HẢI

Em thương chàng lắm ... Hải ơi !
Tưởng Hồ Tôn Hiến là người có tâm .
Hóa ra em đã bị nhầm ,
Làm chàng chết đứng lỗi lầm tại em .
Giang hồ bách chiến bao phen ,
Chỉ trong khoảnh khắc đời nên thế này .
Cửu tuyền chàng hỡi có hay ,
Muốn cùng nhau thác chung ngày dễ đâu .
Bởi em còn nặng kiếp sầu ,
Tiền Đường chốn ấy hẹn sau gặp chàng .
Xót thay duyên phận bẽ bàng ,
Sắt son vàng đá trao chàng kiếp sau .
Hận lòng khuyên lỡ một câu ,
Anh hùng mắc bẫy gieo sầu thuyền quyên .